Vad ska jag tänka på när jag planerar att installera en skjutdörr?

Om du funderar på att skaffa en skjutdörr bör du tänka på dörrens omgivande miljö, utrymmet, avsedd användning och utseende samt vilka egenskaper och tekniska specifikationer du kräver av den.
Här är några saker att tänka på:
• Säkerställ att skjutdörren utan hinder kan skjutas in i eller utanpå väggen bredvid dörröppningen.
• Om skjutdörren/dörrarna ska röra sig inom dörröppningen, kontrollera bredden på önskad öppning och hur många skjutdörrar som krävs för detta.
• Kontrollera till att väggen/taket har stabila stödkonstruktioner som skenan kan monteras mot.
• Kontrollera att väggar, tak/överdel och golv runt skjutdörren är raka.
• Mät tjockleken på dörren så att dörrarna kan glida bredvid/ovanpå varandra vid montering av flera skjutdörrar.
• Kontrollera att bottenstyrningen kan installeras på golvet eller väggen och hur styrningen ska installeras när du monterar flera skjutdörrar.
• Vill du ha inkludera mjukstängning eller andra funktioner för skjutdörren?
• Hur vill du att skjutdörren ska se ut när den är färdig? Dörrmaterial, synlig eller dold skena, etc.
• Om skjutdörrarna installeras utomhus måste man räkna med den vindbelastning som de utsätts för. Läs mer om vindbelastning.

Om du har några frågor när du planerar din skjutdörr kan du kontakta vårt försäljningsteam.

Hur mycket utrymme kräver skenorna till en skjutdörr?

Detta beror till exempel på vilken serie du använder och på om flera parallella skenor används. En tumregel gällande bredden är att skjutdörrsskenan kräver två gånger dörrens bredd.

När det gäller djupet tar skensystemet för en skjutdörr vanligtvis så här mycket utrymme:

Skjutdörrar inomhus: cirka 40–80 mm.
Lager- och industriella skjutportar: cirka 50–115 mm.

Hur mycket utrymme kräver en skjutdörr?

Det måste finnas ett utrymme tillgängligt bredvid dörröppningen som motsvarar dörröppningens bredd för att en enskild skjutdörr ska kunna få plats där när dörren öppnas. Överlappande skjutdörrar på flera skjutdörrsskenor kan installeras i dörröppningen, och då behöver de inte ytterligare utrymme bredvid öppningen. Detta gör det möjligt att öppna dörren tillräckligt genom att dra skjutdörrarna bredvid varandra på dörröppningens ena sida. En tumregel är att djupet på en skjutdörr är skensystemets djup, men när det gäller till exempel takmontering kan dörren vara tjockare än skensystemets djup, i vilket fall dörrens önskade tjocklek avgör.

Vad är maxvikten för en skjutdörr?

Skjutdörrar inomhus

Den maximala vikten för en dörr installerad på Helaforms skensystem avsedda för skjutdörrar inomhus är 300 kg. Detta beror dock på vilken serie som skensystemet tillhör.

De vanligaste plana standarddörrarna med bikakekärna väger 20–50 kg. Massiva trädörrar kan väga 40–150 kg, beroende på dörrens storlek.

Här är de maximala viktkapaciteterna för olika serier (per dörr):

• 75-serien (Junior, Flow, stål): 50–100 kg.

• SKANDI: 120 kg

• RETRÖ: 150 kg

• SAGA: 150 kg/300 kg

Den maximala viktkapaciteten beror också på om Soft Close-mekanismer används.

Lager- och industriella skjutportar

Detta beror till exempel på vilken serie som används. I takt med att skjutdörrens vikt ökar förändras också serien. Skjutdörrarna i våra tyngsta serier, som 500- och 2000-serien, kan väga 500–2 000 kg.

Hur mycket kostar en skjutdörr?

Detta beror på typen av skjutdörr, vilka funktioner du önskar, om den installeras av dig själv eller en hantverkare samt var du köper den.

Här är några exempel på priset för en enstaka vägghängd skjutdörr inomhus:

Produkter köpta i byggvaruhus som du själv installerar:

Täckkåpa serie 75 Flow (inklusive täckkåpa och mjukstängningsmekanism): 150–200 euro
Lättvikts vit 9×21 slät skjutdörr: 100–160 euro
Installation: 0 euro
Totalt 250–360 euro

Komplett paket beställt från en tillverkare/snickare inklusive installation:

SAGA skensystem med mjukstängningsmekanism: 250–400 euro
Furufaner 9×21 massiv trädörr: 300–700 euro
Installation: 400–600 euro
Totalt 950–1 700 euro

Säljer ni dörrar också?

Helaform tillverkar och säljer endast skensystem, vi erbjuder inte själva dörrarna. De flesta byggvaruhus säljer standard inomhusskjutdörrar. Om du behöver utomhusdörrar eller
dörrar med anpassade mått/material kan Helaform rekommendera sina samarbetspartners.

Ska jag hänga skjutdörren mot väggen eller från taket?

Detta beror på vilken typ av skjutdörr och vilken typ av stödkonstruktioner för vägg eller tak du önskar. Om du vill installera en traditionell, vägghängd skjutdörr kan skjutdörrsskenan monteras på väggen ovanför dörröppningen eller mot undersidan av taket, eller byggas in i taket. Infällda skjutdörrar installeras vanligtvis genom att montera dem mot stödkonstruktionen inuti väggen ovanför dörröppningen. Skjutdörrsskenorna för flera skjutdörrar för lagerutrymmen och industrianläggningar installeras vanligtvis i taket eller, när det gäller industribyggnader, i till exempel stödbalkarna. Det viktigaste är dock att skjutdörrsskenan kan fästas mot någon typ av stödkonstruktion på flera ställen.

Vad måste man tänka på när det gäller vägg- eller takkonstruktioner?

Skjutdörrar inomhus

Det är viktigt att väggen eller taket har en stödkonstruktion där skjutdörrsskenan eller skenkonsolerna kan fästas ordentligt och som kan bära skjutdörrens vikt. Nästan alla våra serier stöder
ändrad placering av skjutdörrsskenans konsoler, men det maximala avståndet mellan skenkonsolerna är alltid 500 mm. I vissa fall kan skenan fästas i till exempel gipsskivor, men i så fall måste man
använda lämpliga väggpluggar som kan bära skjutdörrens vikt. Skenor kan även monteras direkt i taket utan skenkonsoler. Även i
detta fall ska skenan monteras mot takets stödkonstruktioner om det är möjligt, och pluggar ska användas på ställen som saknar stödkonstruktioner.

Lager- och industriella skjutportar

Det är viktigt att väggen eller taket har en stödkonstruktion eller bjälke där skjutdörrsskenans konsoler kan fästas ordentligt och som kan bära skjutdörrens vikt. Alla våra serier stöder
ändrad placering av skjutdörrsskenans konsoler, men det maximala avståndet mellan skenkonsolerna är alltid 1 000 mm.

Vilka delar behövs till skjutdörrar?

Utöver själva dörren behöver skjutdörrar ett skensystem som inkluderar skjutdörrsskenan, skenkonsoler, hängrullar, fästplattor, skenstopp och bottenstyrning samt styrskena, vid behov. Detta avgörs naturligtvis till stor del av vilken typ av skjutdörr du installerar och på vilken plats. Fästplattor, täckkåpor och mjukstängnings-mekanismer påverkar skjutdörrarnas utseende och funktioner inomhus. Se Lösningar-sidan för färdiga paket och vilka delar de innehåller.

Kan jag installera skjutdörren själv?

Ja. Du kan följa monteringsanvisningen om du är bekant med att bygga saker och har några vanliga verktyg till hands (skruvmejsel, måttband, vattenpass/laser, borrmaskin, hammare, etc.). Men om du är osäker på dina kunskaper eller om du installerar en specialdörr rekommenderar vi att du kontaktar en hantverkare eller våra rekommenderade samarbetspartners som installerar skjut- och vikdörrar.

Var kan jag hitta monteringsanvisningar och videor om skjutdörrar?

Du hittar seriespecifika monteringsanvisningar och videor på vår webbplats under avsnittet Installation. Videoklipp med monteringsanvisningar finns också på vår YouTube-kanal.

Stål- eller aluminiumskenor?

Stålskenor används främst utomhus och med tyngre skjutportar försedda med stålhängrullar, medan aluminiumskenor är vanligare för skjutdörrar inomhus som försetts med nylonhängrullar på grund av sin låga vikt, sitt utseende och lägre ljudnivå.

Facebook LinkedIn Youtube Instagram Pinterest