Vad är maxvikten för en skjutdörr?

Skjutdörrar inomhus

Den maximala vikten för en dörr installerad på Helaforms skensystem avsedda för skjutdörrar inomhus är 300 kg. Detta beror dock på vilken serie som skensystemet tillhör.

De vanligaste plana standarddörrarna med bikakekärna väger 20–50 kg. Massiva trädörrar kan väga 40–150 kg, beroende på dörrens storlek.

Här är de maximala viktkapaciteterna för olika serier (per dörr):

• 75-serien (Junior, Flow, stål): 50–100 kg.

• SKANDI: 120 kg

• RETRÖ: 150 kg

• SAGA: 150 kg/300 kg

Den maximala viktkapaciteten beror också på om Soft Close-mekanismer används.

Lager- och industriella skjutportar

Detta beror till exempel på vilken serie som används. I takt med att skjutdörrens vikt ökar förändras också serien. Skjutdörrarna i våra tyngsta serier, som 500- och 2000-serien, kan väga 500–2 000 kg.