Hur mycket utrymme kräver en skjutdörr?

Det måste finnas ett utrymme tillgängligt bredvid dörröppningen som motsvarar dörröppningens bredd för att en enskild skjutdörr ska kunna få plats där när dörren öppnas. Överlappande skjutdörrar på flera skjutdörrsskenor kan installeras i dörröppningen, och då behöver de inte ytterligare utrymme bredvid öppningen. Detta gör det möjligt att öppna dörren tillräckligt genom att dra skjutdörrarna bredvid varandra på dörröppningens ena sida. En tumregel är att djupet på en skjutdörr är skensystemets djup, men när det gäller till exempel takmontering kan dörren vara tjockare än skensystemets djup, i vilket fall dörrens önskade tjocklek avgör.