Vad måste man tänka på när det gäller vägg- eller takkonstruktioner?

Skjutdörrar inomhus

Det är viktigt att väggen eller taket har en stödkonstruktion där skjutdörrsskenan eller skenkonsolerna kan fästas ordentligt och som kan bära skjutdörrens vikt. Nästan alla våra serier stöder
ändrad placering av skjutdörrsskenans konsoler, men det maximala avståndet mellan skenkonsolerna är alltid 500 mm. I vissa fall kan skenan fästas i till exempel gipsskivor, men i så fall måste man
använda lämpliga väggpluggar som kan bära skjutdörrens vikt. Skenor kan även monteras direkt i taket utan skenkonsoler. Även i
detta fall ska skenan monteras mot takets stödkonstruktioner om det är möjligt, och pluggar ska användas på ställen som saknar stödkonstruktioner.

Lager- och industriella skjutportar

Det är viktigt att väggen eller taket har en stödkonstruktion eller bjälke där skjutdörrsskenans konsoler kan fästas ordentligt och som kan bära skjutdörrens vikt. Alla våra serier stöder
ändrad placering av skjutdörrsskenans konsoler, men det maximala avståndet mellan skenkonsolerna är alltid 1 000 mm.