Ska jag hänga skjutdörren mot väggen eller från taket?

Detta beror på vilken typ av skjutdörr och vilken typ av stödkonstruktioner för vägg eller tak du önskar. Om du vill installera en traditionell, vägghängd skjutdörr kan skjutdörrsskenan monteras på väggen ovanför dörröppningen eller mot undersidan av taket, eller byggas in i taket. Infällda skjutdörrar installeras vanligtvis genom att montera dem mot stödkonstruktionen inuti väggen ovanför dörröppningen. Skjutdörrsskenorna för flera skjutdörrar för lagerutrymmen och industrianläggningar installeras vanligtvis i taket eller, när det gäller industribyggnader, i till exempel stödbalkarna. Det viktigaste är dock att skjutdörrsskenan kan fästas mot någon typ av stödkonstruktion på flera ställen.