Hur väljer man komponenter till ett vikdörrssystem?

På den här sidan hittar du en lista över komponenter som utgör ett vikdörrssystem, samt några enkla steg för att välja bland dem. Vi kommer att använda 100-seriens komponenter som exempel, men huvudprinciperna gäller även för andra serier. Det finns naturligtvis vissa undantag i serierna och om du har några frågor är du välkommen att kontakta vår försäljningsavdelning eller våra Återförsäljare.

 

1. SKJUTDÖRRSSKENA width=

I vikdörrssystem är skjutdörrsskenan vanligtvis lika lång som dörröppningen.

 

 


2. SKENKONSOLER width=

Du kan välja mellan väggkonsoler eller skenkonsoler för takfäste. Antalet skenkonsoler väljs utifrån skenlängden. Vanligtvis är konsolavståndet 1 meter, så för en skena på till exempel fyra meter behöver du fem skenkonsoler.

I vikdörrssystem är det nödvändigt att lägga till en skenkonsol per sida, de placeras vid skenans ändar där dörrbladen samlas. Denna EXTRA SKENKONSOL hjälper vikdörrssystemet att bära upp den extra vikten från de staplade dörrbladen. Den extra skenkonsolen monteras ca 30 cm från skenans ände.

Exempel: Dörrbladen staplas till höger och vänster, ytterligare två skenkonsoler läggs till (4 m skena = 5 skenkonsoler + 2 extra skenkonsoler = 7 skenkonsoler)

Vid behov kan du även skarva ihop två skenor med skarvstycken eller skarvkonsoler. Ett skarvstycke stödjer skenskarvarna och låser fast skenändarna.

 


3. HÄNGRULLAR OCH FÄSTPLATTOR width=

Hängrullar monteras på vartannat dörrblad. Det finns två olika typer av hängrullar: Tvåhjuliga och fyrhjuliga hängrullar. Alla hängrullar har en maximal viktkapacitet per dörrblad baserat på serie. 4-hjuliga hängrullar kan bära högre vikt än 2-hjuliga hängrullar samma serie.

Om antalet dörrblad är ojämnt monteras inga hängrullar på det sista dörrbladet. I dessa situationer monteras en 4-hjulig hängrulle av samma serie på det näst sista dörrbladet för att bära den extra vikten. Ett ojämnt antal dörrblad väljs endast om det är nödvändigt på grund av dörrbladets storlek eller om det sista dörrbladet används som entrédörr.

Vikdörrssystemets fästplatta används för att avgöra typ av vikdörrssystem. Kantviksystem kräver andra fästplattor än mittviksystem eller sidoviksystem. Dörrmaterialet avgör också vilken fästplatta som ska väljas, eftersom vikdörrar av metall till exempel kräver svetsgångjärn (”fästplattor”) som redan är monterade på vikdörren.

 


4. BOTTENSTYRNING FÖR VIKDÖRRAR width=

Vikdörrssystem kräver alltid en bottenstyrning för att styra dörrbladets rörelse. Det enda undantaget från detta är lätta vikdörrssystem med endast två dörrblad per sida (till exempel beslagset 902 och 904). Bottenstyrningen monteras på samma dörrblad som hängrullen, vilket innebär att en bottenstyrning monteras på vartannat dörrblad. Bottenstyrningen glider i en bottenstyrningskanal, som monteras på golvet längs hela öppningens bredd.

Valet av rätt bottenstyrning beror på typ av vikdörrssystem och på samma gång fästplattan, eftersom monteringsplatsen och fästplattan måste vara samma som för hängrullen.

 


5. TILLBEHÖR

 width=

 

 

 

VRIDBAR DÖRRINFÄSTNING
Vridbar dörrinfästning används med kantvikningssystem. En vridbar dörrinfästning ger en gångjärnsliknande rörelse åt det första dörrbladet, vilket innebär att det första dörrbladet inte behöver vara upphängt och att alla dörrblad kan ha exakt samma bredd. 

 width=

 

 

 

 

 

 

 

 

ÄNDPLÅT
Ändplåtar
förhindrar skenans rörelser i sidled och ger en elegant finish.

 

 

 

 

 

 width=

 

 

 

 

GÅNGJÄRN
Svetsgångjärn används med vikdörrar av metall. Gångjärnens antal och storlek beror på dörrarnas höjd och vikt. Kantgångjärn kan användas med sidofästa vikdörrssystem, eftersom de är kompatibla med de gångjärnsliknande hängrullarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 width=

 

 

 

 

HANDTAG
Infällda handtag
och andra handtag underlättar öppning och stängning av ett vikdörrssystem.

 

 

 

 

 

 

 

Om du har några frågor kan du kontakta vår försäljningsavdelning eller våra Återförsäljare.