Vaihtolavacom, Finland

Avfallshanteringshallarna i Helsingfors fick nya massiva skjutdörrar med en höjd på 10 meter.

Vaihtolavacom Oy erbjuder specialisttjänster inom avfallshantering för företag och privatpersoner. Två nya avfallshanteringshallar med sammanlagt 8 stora (4m x 10m) skjutdörrar byggdes till deras verksamhetsställe vid Tattarmossen. Hallarnas dörröppningar är stora och 8 meter breda, genom vilka lastbilar och andra stora arbetsfordon ska ha lätt att köra igenom.

Eftersom dörrarna var tunga, valdes skenssystem i 2000-serien för de skjutbara dörrarna. Vid detta objekt var det även viktigt att undvika skenkonsoler på golv/marknivå, vilka kunde ha varit i vägen och samlat smuts, och därför byggde man styrningsmekanismer av dörrens nedre delar direkt i väggen invid dörröppningen. Även om skjutdörrarna är tunga är de trots allt mycket lätta att hantera manuellt.

Serier: 2000

Door manufacturer: Trutec Oy

Ask for an offer

Leave us a request for a quote on the solution you want and we will make an offer.

Request quote

Distributors

Find your nearest dealer through
our distributors.

Återfärsäljare

Products used in the reference

Similar solutions