Transportbanesystem

(Serier: 100)

En lösning för lättare transportbanor. Helaforms transportbanesystem är mycket flexibla och enkelt justerbara, vilket minskar arbetsbelastningen och förbättrar produktiviteten. De är enkla till sin design, layout och installation.

Transportbanor är idealiska lösningar för följande platser:

  • produktionsanläggningar
  • monteringslinjer
  • lackeringsanläggningar
  • lantbruksbyggnader och bondgårdar

Viktkapacitet: 60 kg/pyörästö
Sovellutuksen kannatinväli: maks. 1000 mm

Produkter som används I denna lösning