Y-växel-K-100

Produktkod: 33012

Y-växel, endast stomme, för 100-seriens transportbanor.

transportbanor är mycket flexibla och enkelt justerbara, vilket minskar arbetsbelastningen och förbättrar produktiviteten. De är enkla till sin design, layout och installation. transportbanor används främst i produktionsanläggningar som monteringslinjer och målningsanläggningar samt i jordbruksbyggnader och gårdar.

ARTIKELNR: 801118

Produktinformation

Serier 100
Material aluminium

Ladda ner relaterade filer

Lämplig för produkter