FAQ  

Ja. Du kan följa monteringsanvisningen om du är bekant med att bygga saker och har några vanliga verktyg till hands (skruvmejsel, måttband, vattenpass/laser, borrmaskin, hammare, etc.). Men om du är osäker på dina kunskaper eller om du installerar en specialdörr rekommenderar vi att du kontaktar en hantverkare eller våra rekommenderade samarbetspartners som installerar skjut- och vikdörrar.

Utöver själva dörren behöver skjutdörrar ett skensystem som inkluderar skjutdörrsskenan, skenkonsoler, hängrullar, fästplattor, skenstopp och bottenstyrning samt styrskena, vid behov. Detta avgörs naturligtvis till stor del av vilken typ av skjutdörr du installerar och på vilken plats. Fästplattor, täckkåpor och mjukstängnings-mekanismer påverkar skjutdörrarnas utseende och funktioner inomhus. Se Lösningar-sidan för färdiga paket och vilka delar de innehåller.

Skjutdörrar inomhus

Det är viktigt att väggen eller taket har en stödkonstruktion där skjutdörrsskenan eller skenkonsolerna kan fästas ordentligt och som kan bära skjutdörrens vikt. Nästan alla våra serier stöder
ändrad placering av skjutdörrsskenans konsoler, men det maximala avståndet mellan skenkonsolerna är alltid 500 mm. I vissa fall kan skenan fästas i till exempel gipsskivor, men i så fall måste man
använda lämpliga väggpluggar som kan bära skjutdörrens vikt. Skenor kan även monteras direkt i taket utan skenkonsoler. Även i
detta fall ska skenan monteras mot takets stödkonstruktioner om det är möjligt, och pluggar ska användas på ställen som saknar stödkonstruktioner.

Lager- och industriella skjutportar

Det är viktigt att väggen eller taket har en stödkonstruktion eller bjälke där skjutdörrsskenans konsoler kan fästas ordentligt och som kan bära skjutdörrens vikt. Alla våra serier stöder
ändrad placering av skjutdörrsskenans konsoler, men det maximala avståndet mellan skenkonsolerna är alltid 1 000 mm.

Detta beror på vilken typ av skjutdörr och vilken typ av stödkonstruktioner för vägg eller tak du önskar. Om du vill installera en traditionell, vägghängd skjutdörr kan skjutdörrsskenan monteras på väggen ovanför dörröppningen eller mot undersidan av taket, eller byggas in i taket. Infällda skjutdörrar installeras vanligtvis genom att montera dem mot stödkonstruktionen inuti väggen ovanför dörröppningen. Skjutdörrsskenorna för flera skjutdörrar för lagerutrymmen och industrianläggningar installeras vanligtvis i taket eller, när det gäller industribyggnader, i till exempel stödbalkarna. Det viktigaste är dock att skjutdörrsskenan kan fästas mot någon typ av stödkonstruktion på flera ställen.

Helaform tillverkar och säljer endast skensystem, vi erbjuder inte själva dörrarna. De flesta byggvaruhus säljer standard inomhusskjutdörrar. Om du behöver utomhusdörrar eller
dörrar med anpassade mått/material kan Helaform rekommendera sina samarbetspartners.

Detta beror på typen av skjutdörr, vilka funktioner du önskar, om den installeras av dig själv eller en hantverkare samt var du köper den.

Här är några exempel på priset för en enstaka vägghängd skjutdörr inomhus:

Produkter köpta i byggvaruhus som du själv installerar:

Täckkåpa serie 75 Flow (inklusive täckkåpa och mjukstängningsmekanism): 150–200 euro
Lättvikts vit 9×21 slät skjutdörr: 100–160 euro
Installation: 0 euro
Totalt 250–360 euro

Komplett paket beställt från en tillverkare/snickare inklusive installation:

SAGA skensystem med mjukstängningsmekanism: 250–400 euro
Furufaner 9×21 massiv trädörr: 300–700 euro
Installation: 400–600 euro
Totalt 950–1 700 euro

Skjutdörrar inomhus

Den maximala vikten för en dörr installerad på Helaforms skensystem avsedda för skjutdörrar inomhus är 300 kg. Detta beror dock på vilken serie som skensystemet tillhör.

De vanligaste plana standarddörrarna med bikakekärna väger 20–50 kg. Massiva trädörrar kan väga 40–150 kg, beroende på dörrens storlek.

Här är de maximala viktkapaciteterna för olika serier (per dörr):

• 75-serien (Junior, Flow, stål): 50–100 kg.

• SKANDI: 120 kg

• RETRÖ: 150 kg

• SAGA: 150 kg/300 kg

Den maximala viktkapaciteten beror också på om Soft Close-mekanismer används.

Lager- och industriella skjutportar

Detta beror till exempel på vilken serie som används. I takt med att skjutdörrens vikt ökar förändras också serien. Skjutdörrarna i våra tyngsta serier, som 500- och 2000-serien, kan väga 500–2 000 kg.

Det måste finnas ett utrymme tillgängligt bredvid dörröppningen som motsvarar dörröppningens bredd för att en enskild skjutdörr ska kunna få plats där när dörren öppnas. Överlappande skjutdörrar på flera skjutdörrsskenor kan installeras i dörröppningen, och då behöver de inte ytterligare utrymme bredvid öppningen. Detta gör det möjligt att öppna dörren tillräckligt genom att dra skjutdörrarna bredvid varandra på dörröppningens ena sida. En tumregel är att djupet på en skjutdörr är skensystemets djup, men när det gäller till exempel takmontering kan dörren vara tjockare än skensystemets djup, i vilket fall dörrens önskade tjocklek avgör.

Detta beror till exempel på vilken serie du använder och på om flera parallella skenor används. En tumregel gällande bredden är att skjutdörrsskenan kräver två gånger dörrens bredd.

När det gäller djupet tar skensystemet för en skjutdörr vanligtvis så här mycket utrymme:

Skjutdörrar inomhus: cirka 40–80 mm.
Lager- och industriella skjutportar: cirka 50–115 mm.

Om du funderar på att skaffa en skjutdörr bör du tänka på dörrens omgivande miljö, utrymmet, avsedd användning och utseende samt vilka egenskaper och tekniska specifikationer du kräver av den.
Här är några saker att tänka på:
• Säkerställ att skjutdörren utan hinder kan skjutas in i eller utanpå väggen bredvid dörröppningen.
• Om skjutdörren/dörrarna ska röra sig inom dörröppningen, kontrollera bredden på önskad öppning och hur många skjutdörrar som krävs för detta.
• Kontrollera till att väggen/taket har stabila stödkonstruktioner som skenan kan monteras mot.
• Kontrollera att väggar, tak/överdel och golv runt skjutdörren är raka.
• Mät tjockleken på dörren så att dörrarna kan glida bredvid/ovanpå varandra vid montering av flera skjutdörrar.
• Kontrollera att bottenstyrningen kan installeras på golvet eller väggen och hur styrningen ska installeras när du monterar flera skjutdörrar.
• Vill du ha inkludera mjukstängning eller andra funktioner för skjutdörren?
• Hur vill du att skjutdörren ska se ut när den är färdig? Dörrmaterial, synlig eller dold skena, etc.
• Om skjutdörrarna installeras utomhus måste man räkna med den vindbelastning som de utsätts för. Läs mer om vindbelastning.

Om du har några frågor när du planerar din skjutdörr kan du kontakta vårt försäljningsteam.

Du hittar seriespecifika monteringsanvisningar och videor på vår webbplats under avsnittet Installation. Videoklipp med monteringsanvisningar finns också på vår YouTube-kanal.

Stålskenor används främst utomhus och med tyngre skjutportar försedda med stålhängrullar, medan aluminiumskenor är vanligare för skjutdörrar inomhus som försetts med nylonhängrullar på grund av sin låga vikt, sitt utseende och lägre ljudnivå.

Helaform tillhandahåller skjutdörrsskenor i standardstorlek för de vanligaste dörrbredderna. Skjutdörrsskenor i standardstorlek finns i längder på 2, 3, 4, 5 eller 6 meter. Vi tillhandahåller även en projektspecifik kapningstjänst mot betalning, om du behöver skjutdörrsskenor i anpassade längder. Kompletta beslagset i standardstorlekar finns hos återförsäljare.

Skjutdörrar inomhus

Väggmonteringar kräver alltid att skenkonsoler installeras på väggen. Skjutdörrsskenor kan även monteras direkt i taket utan skenkonsoler. Skenorna som ingår i våra kompletta beslagset har färdiga hål
för att montera dem i taket. Lämpliga skruvar måste användas vid montering av skenor i taket för att säkerställa skenans viktkapacitet.

Lager- och industriella skjutportar

Skenkonsoler rekommenderas vid montering av tunga serier (150–2000) i vägg eller tak. Detta säkerställer att skjutdörrsskenan är stadigt fäst vid stödkonstruktionen.

Ja, ett stopp av något slag behövs alltid. Skenstoppets viktigaste uppgift är att förhindra att hängrullarna (och dörren) glider av skenan. Det begränsar också skjutdörrens rörelse för att säkerställa att dörren stannar inom dörröppningen på önskade ställen. Om mjukstängningsmekanismer används med skjutdörrar inomhus är skenstopp inte nödvändiga, eftersom mekanismen kommer att stoppa skjutdörrens rörelse.

Ja. Den maximala viktkapaciteten för en dörr avser den maximala belastningen på ett par hängrullar, men skjutdörrsskenan kan bära mycket mer vikt. Till exempel vid tvådelade skjutdörrar
har man två dörrar som glider i motsatta riktningar på samma skena.

Vi rekommenderar starkt att man undviker detta. Två hängrullar levereras alltid per skjutdörr eftersom dörrens vikt då är jämnt fördelad på två rullar. Tre eller till och med fler hängrullar kan orsaka friktion inne i skenan och hindra glidningen eller göra så att en eller flera hängrullar höjs så att skjutdörren inte löper jämnt på skenan.

Om du använder en tunnare dörr än vad som rekommenderas ska du ta hänsyn till fästplattornas mått. Om dörren är tunnare än plattans djup kanske skruvhålen i plattan inte är lämpliga för att fästa den ordentligt i dörren. Plattorna kommer också att förbli synliga genom att sticka ut över den tunna dörren. Om du vill installera en tjockare dörr, se till att skjutdörrarna kan röra sig utan kontakt med väggen eller någon annan dörr (dubbla skenor).

Ja. Den ljudisolerande förmågan hos en skjutdörr avgörs i första hand av dörrens och väggens konstruktion och dörrkarmens tekniska egenskaper.

Ja. Detta är fullt möjligt med avseende på Helaforms skensystem, men kontrollera dörrens fuktbeständighet med tillverkaren. Helaform erbjuder även skensystem enligt AISI 316L-standarden
för de mest utmanande förhållandena.

Ja, båda finns tillgängliga. Helaform erbjuder skensystem av AISI 304- och AISI 316L-standard för tyngre serier från och med 100-serien och uppåt.

Det viktigaste med dörrar när det gäller skensystem är att dörren måste ha hållbara stödkonstruktioner, åtminstone på kanterna, (till exempel stödramar i innerdörrar och metallram i ytterdörrar) för att säkerställa att fästplattorna kan monteras stadigt vid dörren. Vid behov kan en styrskena fräsas in/fixeras i dörrens botten.

Topphängda skjutdörrssystem ska alltid förses med bottenstyrning. Syftet med en bottenstyrningen är att styra skjutdörren längs skenan och att förbättra dörrens användbarhet och säkerhet. Det förhindrar också att dörren vrider sig när den används: utan bottenstyrning kan skjutdörrens hängrullar utsättas för överdriven sidopåkänning som kan skada skensystemet. Detta kan påverka
skjutdörrens rörelser och minska dess livslängd avsevärt. I allmänhet räcker det med en bottenstyrning per skjutdörr, men i vissa fall är två bottenstyrningar installerade i golvet och dörren glider mellan dessa.

Obs! Syftet med en bottenstyrning är endast att styra dörrens rörelse, inte att stödja dörren eller förhindra kraftig sidobelastning som vid kollisioner/krockar eller vindbelastning.

Ja. Bottenstyrningens skruvar för de flesta serierna fästs endast i golvets ytmaterial (parkett/laminat etc.) medan golvvärmerören sitter djupare nere i golvet. Du ska dock alltid se till att rören inte är i vägen för skruvarna. Elektrisk golvvärmefolie kan till exempel vara placerad direkt under ytmaterialet.

Styrskenor kan också bäddas in direkt i golvet. I det här fallet installeras bottenstyrningen i skjutdörrens botten och längden på styrskenan är lika med hela glidsträckan för att säkerställa att bottenstyrningen kan installeras även i krävande miljöer. Det är dock bra att komma ihåg att styrskenan kommer att finnas kvar i golvet, göra golvets utseende mindre enhetligt och eventuellt samla smuts.

 

Styrskenor kan monteras antingen i botten av dörren eller på golvet. Om skenan är fäst i botten av dörren, monteras bottenstyrningen i golvet eller på sidan av dörröppningen för att göra golvet hinderfritt. Om skenan är monterad i golvet är bottenstyrningsrullen fäst vid dörren, men i det här fallet rekommenderar vi att du gör ett spår i golvet för att bädda in styrskenan. Detta gör det möjligt att fritt beträda skenan, men det är bra att komma ihåg att styrskenor som är inbäddade i golvet kan samla smuts och måste rengöras. Läs mer om bottenstyrning.

Helaforms sortiment inkluderar hängrullar som har särskilt kullagerfett i hjulen för att säkerställa att de tål temperaturer på upp till 300 °C.

Ja. Lås kan installeras på skjutdörrar som rör sig inom dörrkarmen genom att montera slutblecket på ändväggen/konstruktionen, men vägghängda skjutdörrar kräver en ram fäst på väggen
för montering av slutblecket. Helaform säljer inte lås, kontakta därför dörrtillverkaren för mer information om olika typer av lås.

Skjutdörrar är fullständigt säkra för små barn. Mjukstängningsmekanismen är särskilt säker, eftersom den saktar ner och stoppar dörrens rörelse när den är stängd, vilket förhindrar fingerskador. Barn kan använda skjutdörrar, men om barnet är litet bör du notera att mjukstängningsmekanismen kräver mer ansträngning för att få dörren i rörelse eftersom mjukstängningens fjäder ska lindas upp.

Ja. Du hittar PDF-filer och CAD-ritningar över våra vanligaste skjutdörrspaket på vår hemsida. Dessutom har alla produktkomponenter en skalenlig bild och CAD-ritning tillgängliga på sina respektive
produktsidor. Om du behöver CAD-ritningar för mer krävande miljöer, kontakta vårt säljteam för mer hjälp.

Vi betjänar privatkunder genom vårt omfattande nätverk av återförsäljare runt om i Sverige.

Se våra garantivillkor.

Helaform erbjuder tyvärr inga installationstjänster, men du kan kontakta vårt säljteam för mer information om dörrtillverkare och installatörer.

Alla Helaforms skensystem är topphängda, vilket innebär att vi inte tillverkar bottenhängda system där dörrens vikt bärs av hängrullar i underkanten.

Ja. När du beställer en skena kan du välja att korta av skenan som en tjänst från Helaform. Kunder kan också korta skenor själva med lämpliga verktyg, men du måste komma ihåg att noggrant avlägsna de metallspån som genereras vid avsågningen innan du installerar för att förhindra att spån kommer in i hängrullarna.

Skjutdörrar inomhus

Du behöver inte skjuta dörren på plats. I de flesta fall sitter hängrullarna inuti skenan och dörren lyfts upp för att fästas på hängrullarna med fästplattorna. Ett undantag är hängrullarna i 30- och 40-serien som har fasta plattor som fästs direkt på dörren, men dessa skenor är också öppna vilket gör att dörren och dess hängrullar kan lyftas upp på skenan.

Lager- och industriella skjutportar

Det beror på vilka typer av hängrullar som används. MPS-hängrullar har krokar på vilka den gängade stången som är fäst vid dörrkarmen lyfts och dras åt. Den gängade stången på MP-hängrullar fästs i hängrullen som förs in genom dörrkarmen och dras åt med en bult. Om dörrkarmen är klädd med korrugerad plåt på båda sidor är MP-hängrullarna redan fastsatta i dörren, då måste dörren
skjutas på plats från slutet av skenan.

Även om kapaciteten hos skensystem för att motstå vindbelastning (eller andra sidokrafter) inte testas generellt, betyder det inte att de inte tål tunga
belastningar. Krav för vind- eller sidokraftsbelastning bör dock alltid beaktas och diskuteras med en byggnadsingenjör.

Du kan ladda ner komponentspecifika 3D-modeller från våra produktsidor.