Produktuppdateringar

5/2022

HÄNGRULLE MP-150/SAGA, AISI 316 L 

Hängrulle MP-150 i SAGA-serien har uppdaterats. Hängrullen skiljer sig från den tidigare versionen vad gäller de gängor som är gjorda på huset. Gängorna på huset gör det möjligt att använda Soft Close- och Syncroduo-funktioner så att hängbulten fritt kan dras åt eller tas bort. Nu är även dörrhöjdjustering möjlig vid användning av Soft Close.

Ladda ned nya mått- och DWG-ritningar via nedanstående länk:

MP-150/SAGA, AISI 316 L (10140)

 

 

PLATTA FÖR LÅG TAKHÖJD (LHP)

En produktförbättring gjordes på plattan för låg takhöjd (LHP) i samarbete med kunden. För att minimera monteringsfel har storleks- och justeringsspåret på den inre hylsan modifierats. Produktens externa dimension förblir densamma. Denna uppgradering har gjorts på både 75- och Saga-seriens LHP-plattor.

Ladda ned nya mått- och DWG-ritningar via nedanstående länk:

LHP-75 (20103)

LHP-150/SAGA, AISI 316 L (10152)

 

 


HÄNGRULLE KVLP

KVLP-100 för transportbanor har nu samma ram som KVLP-150. Endast kullagrets storlek skiljer sig åt.

Ladda ned nya mått- och DWG-ritningar via nedanstående länk:

KVLP-100 (35023)

 

———————————————————————-

9/2021

BOTTENSTYRNING, GOLVFÄSTE AOL-10 

Bottenstyrning AOL-10, ø 12 mm, har uppdaterats. Den förbättrade bottenstyrningen är tystare och effektivare tack vare den nya nylonrullen. Dessutom förblir priset för våra kunder detsamma.

Ladda ned nya mått- och DWG-ritningar via nedanstående länk:

Bottenstyrning AOL-10, ø 12 mm (50319)

———————————————————————-

3/2021

UPPDATERINGAR AV GÖR-DET-SJÄLV- OCH MONTERINGSSATSER 2021

Gör-det-själv- och monteringssatser har uppdaterats.
Se nedanstående länk för de senaste förpackningarna och deras innehåll:

UPPDATERINGAR AV GÖR-DET-SJÄLV- OCH MONTERINGSSATSER 24-03-2021

———————————————————————-

5/2019

PRODUKTUPPDATERINGAR 

Nya produkter har lagts till i SAGA- och 75-seriesortimentet.
Se även utgående produkter och ersättningsprodukter för samtliga serier via nedanstående länk:

PRODUKTUPPDATERINGAR 08-05-2019