Vikdörrar för kulturcenter

(Serier: 100)

En lösning för mångsidiga och lättanvända vikdörrar. Vikdörrar kan användas för att dela upp utrymmen, till exempel stora bankettsalar, i två mindre salar. Helaforms mittvikningssystem lämpar sig för dessa utrymmen eftersom dörrarna viks undan jämnt mot öppningens båda sidor och där tar lika stor plats. Fördelen med att använda ett mittvikningssystem är att dörrens bredd inte är lika begränsad som i ett kantvikningssystem.

Du kan också få mer användbar information om vikdörrar och hur du väljer komponenter till ett vikdörrssystem.

Vikdörrar är idealiska lösningar för följande platser:

  • kommersiella utrymmen
  • lägenheter
  • verkstäder och garage
  • förråd

Viktkapacitet: 30 kg - 50 kg/ ovilehti
Lämpligt dörrmaterial: Trä

Ladda ner relaterade filer

Produkter som används I denna lösning