Helaform levererade skjutdörrssystemet till detta enorma logistikcenter för Cramo

Cramo byggde ett av de största logistikcentren inom den europeiska uthyrningsbranschen i Vanda, Finland. Den totala ytan är cirka 24 000 m2, varav logistik-, verkstads- och lagerutrymmena omfattar cirka 21 000 m2 och kontorsbyggnaden cirka 3 000 m2. Helaform levererade skensystem för skjutportar i de stora utomhuslagren.

 width=

I logistikcentret byggdes fem stora förrådshallar utomhus med en total längd på över 400 meter. Hallarna måste ha portar som är enkla att använda, skyddar all utrustning som finns där och som kan stängas vid behov, vilket gjorde skjutportar till den bästa lösningen för detta projekt. Det finns totalt 80 tunga skjutportar i hallarna. Storleken på skjutporten var 5 000 x 5 750 mm och vikten ca 400 kg. Stora skjutportar kräver hållbara skensystem, vilket är anledningen till att Helaform valdes ut som leverantör.

 width=

Planering och krav

Helaform har ända från början haft ett nära samarbete med projektören Arkkitehtiruutu Oy och projektentreprenören Jatke Oy. Utomhuslager fungerar till exempel som en lagringsplats för uthyrningsmaskiner och stor uthyrningsutrustning, vilket är anledningen till att portarnas användarvänlighet och åtkomsten till lagerlokalerna var kriterier vid utformningen av portarna. Detta innebar att skjutportarna måste vara ett topphängande system och att man inte vill ha några styrskenor i golvet, vilka kunde bli problem vid passage med bil eller som samlade smuts över tid. Skjutportarnas bottenstyrning utformades därför med väggmonterade bottenstyrningar monterade på stödbalkarna på dörrarnas sidor. Detta gjorde golvet helt fritt och att inga styrskenor behövde rengöras från eventuell samlad smuts.

 width=

Skensystem i 500-serien med MPS-300/500 hängrullar

Skjutportarnas vikt avgjorde vilket skensystem som skulle användas. 500-serien har en kapacitet på upp till 500 kg, så för dessa 400 kg tunga portar var det ett idealiskt val. Två skenor installerades sida vid sida (940 löpmeter skenor) och skenorna fästes på I-balken med KK-300/500 / M12 x 50 skenkonsoler för takfäste. Som hängrullar valdes MPS-300/500/stål för detta projekt, eftersom hängbultarna i detta fall var förmonterade i portarna genom ramen. MPS-hängrullar har färdiga ”krokar” så porten kunde bara lyftas på plats och bultarna dras åt. Ett annat alternativ hade kunnat vara MP-300/500/stål, där bulten sitter direkt på hängrullens stomme och träs genom ramen på porten. Men i detta fall skulle portarna ha behövt hängas upp på skenorna via skenornas ändar. I detta fall, när det inte fanns något utrymme på sidorna, var MPS-hängrullar ett bättre alternativ.

 width=

Bottenstyrning

Även om alla Helaforms skensystem är topphängda måste korrekt bottenstyrning alltid finnas i skjutportens nederkant. Det innebär att bottenstyrningarna också kontrollerar rörelsen i portens nederdel och förhindrar att portarna svänger i sidled. I detta projekt måste golvytan vara helt fri, så AO-22 bottenstyrningar fästes på stödbalkarna mellan öppningarna, vilka glider inuti de styrskenor som fästs på portarna. Eftersom själva skjutportarna var relativt tjocka och det fanns önskemål om att lämna större mellanrum mellan skjutportarna än vanligt, tillverkade Helaform extra långa L-bottenstyrningsplattor. Detta placerade bottenstyrningarna tillräckligt långt ut från stödbalkarna och säkerställde en smidig användning.

 width=

Skjutportar

Själva skjutportarna utformades så att ramen var tillverkad av en 800 x 400 mm stålprofil, på vilken monterades ett 3 mm tjockt stålnät. Denna konstruktion gjorde skjutdörrarna mycket stadiga och de kommer att hålla i många år. Eftersom dessa stora utomhushallar är över 6 m höga, och vindförhållandena ibland kan vara utmanande, minimerades också vindbelastningen genom användningen av stålnät på portarna. Skjutportarna tillverkades och installerades av Anjalankosken Terästyö Oy. Helaform har också haft ett nära samarbete med Anjalankoski, från testportar till slutinstallationer. Redan i testfasen sade Anjalankoski att ”det är förvånande att se hur en dörr som väger mer än 400 kg kan glida så lätt och smidigt”.

 width=

Produkter som används i detta projekt:

Bilder: Helaform Oy.
3D-översiktsbild: Arkkitehtiruutu Oy.

 

Behöver du högkvalitativa skjutdörrssystem för ditt projekt?

BEGÄR EN OFFERT