Vad är det effektiva området för soft close-mekanismen?

Soft close-mekanismer börjar sakta ner skjutdörren cirka 10 cm innan stoppläget.