Vad är bottenstyrningar och vad har de för syfte?

Topphängda skjutdörrssystem ska alltid förses med bottenstyrning. Syftet med en bottenstyrningen är att styra skjutdörren längs skenan och att förbättra dörrens användbarhet och säkerhet. Det förhindrar också att dörren vrider sig när den används: utan bottenstyrning kan skjutdörrens hängrullar utsättas för överdriven sidopåkänning som kan skada skensystemet. Detta kan påverka
skjutdörrens rörelser och minska dess livslängd avsevärt. I allmänhet räcker det med en bottenstyrning per skjutdörr, men i vissa fall är två bottenstyrningar installerade i golvet och dörren glider mellan dessa.

Obs! Syftet med en bottenstyrning är endast att styra dörrens rörelse, inte att stödja dörren eller förhindra kraftig sidobelastning som vid kollisioner/krockar eller vindbelastning.