Stål- eller aluminiumskenor?

Stålskenor används främst utomhus och med tyngre skjutportar försedda med stålhängrullar, medan aluminiumskenor är vanligare för skjutdörrar inomhus som försetts med nylonhängrullar på grund av sin låga vikt, sitt utseende och lägre ljudnivå.