Kan jag installera flera hängrullar på en dörr?

Vi rekommenderar starkt att man undviker detta. Två hängrullar levereras alltid per skjutdörr eftersom dörrens vikt då är jämnt fördelad på två rullar. Tre eller till och med fler hängrullar kan orsaka friktion inne i skenan och hindra glidningen eller göra så att en eller flera hängrullar höjs så att skjutdörren inte löper jämnt på skenan.