Kan jag installera flera dörrar på en enda skjutdörrsskena?

Ja. Den maximala viktkapaciteten för en dörr avser den maximala belastningen på ett par hängrullar, men skjutdörrsskenan kan bära mycket mer vikt. Till exempel vid tvådelade skjutdörrar
har man två dörrar som glider i motsatta riktningar på samma skena.