Kan jag installera en bottenstyrning på ett golv med golvvärme?

Ja. Bottenstyrningens skruvar för de flesta serierna fästs endast i golvets ytmaterial (parkett/laminat etc.) medan golvvärmerören sitter djupare nere i golvet. Du ska dock alltid se till att rören inte är i vägen för skruvarna. Elektrisk golvvärmefolie kan till exempel vara placerad direkt under ytmaterialet.