Kan jag bygga in en styrskena i golvet?

Styrskenor kan också bäddas in direkt i golvet. I det här fallet installeras bottenstyrningen i skjutdörrens botten och längden på styrskenan är lika med hela glidsträckan för att säkerställa att bottenstyrningen kan installeras även i krävande miljöer. Det är dock bra att komma ihåg att styrskenan kommer att finnas kvar i golvet, göra golvets utseende mindre enhetligt och eventuellt samla smuts.