Kan jag använda en tunnare eller tjockare dörr än vad som rekommenderas? Vilka effekter kan detta ha?

Om du använder en tunnare dörr än vad som rekommenderas ska du ta hänsyn till fästplattornas mått. Om dörren är tunnare än plattans djup kanske skruvhålen i plattan inte är lämpliga för att fästa den ordentligt i dörren. Plattorna kommer också att förbli synliga genom att sticka ut över den tunna dörren. Om du vill installera en tjockare dörr, se till att skjutdörrarna kan röra sig utan kontakt med väggen eller någon annan dörr (dubbla skenor).