Kan hängrullar fästas i dörrens underkant?

Alla Helaforms skensystem är topphängda, vilket innebär att vi inte tillverkar bottenhängda system där dörrens vikt bärs av hängrullar i underkanten.