Hur väl tål era skensystem vindbelastningar?

Även om kapaciteten hos skensystem för att motstå vindbelastning (eller andra sidokrafter) inte testas generellt, betyder det inte att de inte tål tunga
belastningar. Krav för vind- eller sidokraftsbelastning bör dock alltid beaktas och diskuteras med en byggnadsingenjör.

Du kan ladda ner komponentspecifika 3D-modeller från våra produktsidor.