Har ni några rekommendationer angående dörrens konstruktion?

Det viktigaste med dörrar när det gäller skensystem är att dörren måste ha hållbara stödkonstruktioner, åtminstone på kanterna, (till exempel stödramar i innerdörrar och metallram i ytterdörrar) för att säkerställa att fästplattorna kan monteras stadigt vid dörren. Vid behov kan en styrskena fräsas in/fixeras i dörrens botten.