Behöver skjutdörrsskenor alltid skenkonsoler?

Skjutdörrar inomhus

Väggmonteringar kräver alltid att skenkonsoler installeras på väggen. Skjutdörrsskenor kan även monteras direkt i taket utan skenkonsoler. Skenorna som ingår i våra kompletta beslagset har färdiga hål
för att montera dem i taket. Lämpliga skruvar måste användas vid montering av skenor i taket för att säkerställa skenans viktkapacitet.

Lager- och industriella skjutportar

Skenkonsoler rekommenderas vid montering av tunga serier (150–2000) i vägg eller tak. Detta säkerställer att skjutdörrsskenan är stadigt fäst vid stödkonstruktionen.