10 års begränsad garanti

Garantin gäller eventuella tillverkningsfel, sprickbildning eller överdrivet slitage vid normal användning. Denna garanti är begränsad till kostnadsfritt byte av defekta eller trasiga komponenter, inklusive fraktkostnader för aktuell distributören eller slutkund. Denna garanti gäller endast för manuella, raka skjutdörrsinstallationer där Helaformsprodukterna används i enlighet med rekommenderade kapacitetsbegränsningar och Helaforms monteringsanvisningar. Systemet måste uteslutande använda sig av Helaform-komponenter. Garantin täcker inte utmattningsskador orsakade av externa vibrationer, fastsättningsfel eller kompabilitetsproblem orsakade av vårdslösa installationer. Observera innan installationen att det på grund av tillverkningens natur kan finnas dimensionella variationer i specialprodukters geometri, såsom skenkurvors längd, krökningsradie och vinkel. Slutgiltiga vinklar och monteringsplatser måste kontrolleras av beställaren innan skensystemet installeras. Garantin för tillbehör som innehåller slitdelar såsom bromsanordningar, dämpare eller plastfjäderklämmor är begränsad till två år.

Toleranser

Våra aluminiumprofiler är tillverkade med en tolerans i enlighet med EN 755-9 och stålprofilerna i enlighet med EN 10162. Övriga produkter är utvecklade med en tolerans i enlighet med EN 22768-v.

Skalenliga bilder

Observera innan installationen att det på grund av tillverkningens natur kan finnas dimensionella variationer i geometrin. Kontrollera alltid med tillverkaren att måtten är korrekta.

 

Alla rättigheter förbehålles.